Tất cả có Sản phẩm

 • 3
  Xe điện Ninja-S acquy 20A
  Xe điện Ninja-S acquy 20A
  12.900.000 đ - 24 % 9.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 3
  Xe đạp điện Nijia plus 2017
  Xe đạp điện Nijia plus 2017
  12.400.000 đ - 25 % 9.400.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 3
  Xe đạp điện Nijia Dibao
  Xe đạp điện Nijia Dibao
  12.200.000 đ - 25 % 9.200.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 3
  Xe đạp điện Star TSBike
  Xe đạp điện Star TSBike
  11.800.000 đ - 26 % 8.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 3
  Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
  Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
  13.900.000 đ - 22 % 10.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 3
  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
  Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
  13.800.000 đ - 22 % 10.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm ITALIA trị giá 500 ngàn đồng. - Tặng sạc dự phòng 10.000mhA trị giá 500 ngàn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
Facebook chat