• 2.7
  Xe điện Vespas Dibao
  Xe điện Vespas Dibao
  16.500.000 - 17 % 13.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. -Trả góp lãi xuất 0%
 • 2
  Xe Điện Xman Hs 2016
  Xe Điện Xman Hs 2016
  18.500.000 - 11 % 16.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. -Trả góp lãi xuất 0%
 • 1
  Xe điện Dibao 133S 5 acquy 20A
  Xe điện Dibao 133S 5 acquy 20A
  13.000.000 - 8 % 12.000.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. -Trả góp lãi xuất 0%
 • 2.6
  Xe Điện Dibao Nami
  Xe Điện Dibao Nami
  16.500.000 - 16 % 13.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. -Trả góp lãi xuất 0%