Xe điện Xmen Yadea Sport màu đỏ hoàn hảo không tì vết vận chuyển về Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang

Xe máy điện Xmen Yadea Sport màu đỏ hoàn hảo không tì vết vận chuyển về Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang sau gần 2 tiếng vận chuyển.


Xe máy điện Xmen Yadea Sport màu đỏ hoàn hảo không tì vết vận chuyển về Bắc Giang


Xe máy điện Xmen Yadea Sport màu đỏ hoàn hảo không tì vết vận chuyển về Bắc Giang 1


Xe được vận chuyển về tận trong sân an toàn, khách hàng không một lời phàn nàn.


Xe máy điện Xmen Yadea Sport màu đỏ hoàn hảo không tì vết vận chuyển về Bắc Giang 2

Bài viết khác
Facebook chat