Tất cả có Sản phẩm

 • Xe đạp điện Nijia Dibao
  Xe đạp điện Nijia Dibao
  10.400.000 đ - 10 % 9.400.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Nijia plus 2017
  Xe đạp điện Nijia plus 2017
  10.200.000 đ - 10 % 9.200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Juno Yadea
  Xe đạp điện Juno Yadea
  10.200.000 đ - 10 % 9.200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Miku Max
  Xe đạp điện Miku Max
  10.000.000 đ - 10 % 9.000.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Star TSBike
  Xe đạp điện Star TSBike
  9.500.000 đ - 11 % 8.500.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe điện DK Poke
  Xe điện DK Poke
  9.200.000 đ - 11 % 8.200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Dk Emmy
  Xe đạp điện Dk Emmy
  9.200.000 đ - 11 % 8.200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện DK 18A
  Xe đạp điện DK 18A
  9.200.000 đ - 11 % 8.200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe đạp điện Maxbike
  Xe đạp điện Maxbike
  9.000.000 đ - 12 % 8.000.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Xe điện M133 Sport 2017
  Xe điện M133 Sport 2017
  8.500.000 đ - 12 % 7.500.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Điều Khiển Giant 133 Chính Hãng
  Điều Khiển Giant 133 Chính Hãng
  6.00..000 đ - -124900 % 750.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Sạc điện Bridgestone Acquy
  Sạc điện Bridgestone Acquy
  đ - % 750.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Sạc điện Yamaha acquy
  Sạc điện Yamaha acquy
  đ - % 750.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Sạc điện Giant 48v
  Sạc điện Giant 48v
  đ - % 650.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Sạc điện xe Nijia 48v
  Sạc điện xe Nijia 48v
  đ - % 650.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Tay Nijia Đời Cũ
  Tay Nijia Đời Cũ
  4.50..000 đ - -133233 % 600.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Điều kiển 36v-48v-đa năng
  Điều kiển 36v-48v-đa năng
  đ - % 580.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Sạc điện giá rẻ
  Sạc điện giá rẻ
  đ - % 450.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Chắn Bùn Sau Nijia
  Chắn Bùn Sau Nijia
  2.50..000 đ - -167900 % 420.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Tay Ga Giant 133 Chính Hãng
  Tay Ga Giant 133 Chính Hãng
  1.90..000 đ - -194636 % 370.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Chân Chống Nijia Chính Hãng
  Chân Chống Nijia Chính Hãng
  1.70..000 đ - -205782 % 350.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Ổ Khóa Giant 133S Chính Hãng
  Ổ Khóa Giant 133S Chính Hãng
  1.80..000 đ - -194344 % 350.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Tay Phanh Dầu Nijia
  Tay Phanh Dầu Nijia
  90..000 đ - -299900 % 270.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • CỤM ĐÈN XI NHAN NIJIA
  CỤM ĐÈN XI NHAN NIJIA
  70.000 đ - -271 % 260.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Dây Phanh Sau Nijia
  Dây Phanh Sau Nijia
  80..000 đ - -324900 % 260.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Bóng Đèn Pha
  Bóng Đèn Pha
  70..000 đ - -357042 % 250.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • PeDan Xe Đạp Điện
  PeDan Xe Đạp Điện
  70..000 đ - -357042 % 250.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Nắp Đèn Xi Nhan Nijia
  Nắp Đèn Xi Nhan Nijia
  35..000 đ - -657042 % 230.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Ruột Phanh
  Ruột Phanh
  30..000 đ - -733233 % 220.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • Dây Phanh Trước Nijia
  Dây Phanh Trước Nijia
  70..000 đ - -285614 % 200.000đ
  Còn hàng
  - Giá xe đã trừ lì xì 1.000.000 vnđ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
Facebook chat